נושאים להרצאות מעוררות:

  1. העת לקרוא תגר על השפעות השנים.
  2. מהי התוכנית החדשה לאבולוציה – להתפתחות גבוהה?
  3. להיות אנשים/ארגונים אוטופואטיים (self-creators).
  4. 10 הדיברות והמצפון החדשים.
  5. להיכנס לזירה – הגשר שמעביר מארציות לאוניברסליות.
  6. האמונה והרצון המבטיחים לנו את פסגות קיומנו.
  7. מהפכה שקופה – להשתחרר מההיסטוריה שלנו.
  8. עוצמות מחשבה – תודעה – חשיבה.
  9. מרחבי שותפות איכותיים ביחסים.
  10. להיות בורא – תמיד רלוונטי בכל מציאות.

משך הרצאה כשעה וחצי עד שעתיים, בעלות של 3,750 ש”ח + מע”מ.

ניתן להפוך כל הרצאה לסדנה.