המודל

לעלות על נתיב האבולוציה האדוניתית משמעו להיכנס לתוך מציאות קוואנטית של אי-קיום לתוך זירה גועשת ורוגשת המחייבת פעולה שונה מהמוכר ולא המתנה. עלינו להתחבר אל המערכת הדו-גרעינית הקיימת: ANI ו- HAK, שני שבבים זעירים זה בתוך זה היוצרים ביחד את השלם המושלם והעוצמתי שאנחנו, לאסוף עוצמה לעוצמה ולחזור הביתה, לנקודת המוצא האמיתית שלנו שהיא הקומה ה-100 – ממד 10 – ממד הקובייה/ממד אדוניתי – נקודת מוקד האנרגיה האדירה. 

בתוך הזירה עלינו:

  • לפתוח את הספר החי שאנחנו עד שנמצא את השבב הקוואנטי המזערי של השלם שאנחנו. לשם כך עלינו לוותר על החיפוש אחר העצמי ולהתחיל לנהל את היחסים של המערכת הדו-גרעינית שבתוכנו: בין HAK – ANI בעזרת היכולת O. זו מהפכה שקופה = להשיג אי-קיום.
  • לפתח עוצמת מוח מאקרו – עוצמת תודעת התקנה (מחשבה – מנגנון חשיבה – תודעה), כדי שנוכל לגלוש על גבי גלי אנרגיה אדירים, למשוך את האנרגיות אל מחולל המוח, לפתוח ארכיבים, לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס אל עבר ממד 10 – הקומה ה-100 (קואורדינטה בין רחם – לב – ראש). זו היכולת האוטופואטית O, עוצמת מהות, עוצמה בוראת.
  • לפתח מידות אדוניתיות שבין אדם לעצמו (מעבר למידות רוחניות שהן בין אדם לחברו): אוחז בהגה לחיים בידיו, פועל ממקום של חופש (אי-רצון, אי-קיום) נטול השפעות חיצוניות, אדון בביתו הפנימי (יש לי אותי), מקרין אהבה תודעתית, פועל עם תודעה ניטרלית.
  • להפוך לבורא שלוחץ על המתג ומפעיל את המערכת כולה, שהופך למורה שמש מאיר ומעורר.

 

                                                  NEW BEGINNING – NEW  AWAKENINGNEW  ENERGY –  NEW THOUGHT             

 

1. נכנסים לזירה

המקום בו הכול מתרחש הלכה למעשה. הזירה היא גשר שעוביו פחות מעובייה של שערה, המחבר בין ארצי לאוניברסלי. היא שדה של גחלים לוהטים בו אנחנו עושים את הטרנספורמציה האמיתית. היא תעלת לידה - חור שחור נעלם. כדי להצליח אנחנו; *מנהלים את מערכת היחסים בין אורות לכלים. *מנהלים הבנות עמוקות ולא רגשות, מחשבות, אגו. *מנהלים שלם (פוטנציאל HAK) ולא טיפולוגיה אישיותית, פונקציונלית, מכאנית. *מנהלים תנועה פנימית/חיצונית ולא התקבעות במוכר.

2. מפתחים את המנוע של המעלית/עוצמת מוח

עוצמת מוח מאקרו בו כל ארכיבי הסוד פתוחים, מושגת הבנה עמוקה של הדברים, אוחזים במחשבת שורש, התודעה היא ניטרלית. כעוצמת המוח עוצמת הממד אותו משיגים.

4. מפתחים את הבוכנה/סולם הטיפוס לקומה ה-100

הקואורדינטה בין רחם – לב – שכל למוח הקוסמי ולרחם הקוסמית. להשיג את ממד 10.

3. מפתחים את המעלית/הגוף

הכלי/הגוף שלנו על 64 מיליארד התאים משנה את צורתו מחומר דחוס למהות אצילית נעדרת צורה.

5. מפעילים את מתג המעלית/להיות בורא אוטופואטי

מצית את התהליך האדוניתי כולו בעזרת 8 אינטליגנציות, EDIT, חקירה ושאילת שאלות.

הטכנולוגיה האוטופואטית

EDIT

"התבן" עובר מבעד לחורי הנפה וממלא את תיבת הפוטנציאל, ואילו "המוץ" נשאר למעלה עד שיעבור שינוי צורה. לצד הטכנולוגיה האוטופואטית פועלת טכנולוגיה קוסמית "ציקלון" אשר מהדהדת לספר החי שהלומד מעז לפתוח.  כאשר נצליח לשכון בתודעת ההשתקפות של אטלנטה, נתמזג עם הגן האצילי שבנו.

לכולנו היכולת לכבוש את פסגת הקיום האמיתי שלנו הקומה ה-100. אנחנו מביאים את העתיד לכאן ועכשיו.